Så här går ett fönsterbyte med Dalkarlarna till

Steg 1 – Upplastning av nya fönster på balkonger

Vi börjar arbetet med att lasta upp nya fönster och fönsterdörrar på balkonger. Till det används en kranbil.

dal_0016

Steg 2 – Gamla fönster tas ur

dal_0275

För att undvika skador på invändig och utvändig smyg, kapas den gamla karmen i fyra delar och viks ihop. Öppningen städas och förbereds för det nya fönstret. Vi kastar ut karm och byggrester på marken eller i container för att undvika nedsmutsning i lägenheter.

Steg 3 – Montering av det nya fönstret

dal_0097

Den nya karmen justeras i våg och lod för att sedan monteras med justerbara karmskruvar. När det är klart lyfts den nya bågen in och sätts på plats.

Steg 4 – Drevning

dal_0598

När det nya fönstret är på plats är det dags för drevning. Vi drevar vanligtvis med skum som på bilden, men använder också mineralullsdrev om kunden önskar.

Steg 5 – Invändig listning

dal_0373

Det är detaljerna som gör det och för att montaget ska bli snyggt är det viktigt med en snygg list. Vi monterar smyglist eller foder beroende på typ av smyg. En tunn latexfog läggs för att få en fin och tät anslutning mellan list och smyg.

Steg 6 – Utvändigt plåtarbete

montering_6_1 montering_6_2

Utvändigt monteras anslutningsplåtar och fönsterbleck i lackerad aluminium i samma kulör som fönstret. Förutom utseende är syftet att skydda mot regn- och kondensvatten. Det är därför väldigt viktigt för fönstrets livslängd att plåtarbetet blir riktigt gjort.

Nedre_horn_plat Helt_fonster_plat

Steg 7 – Rengöring, städning och kontroll

montering_7_1 montering_7_3 montering_7_2

Nu är montaget klart. Innan vi lämnar lägenheten så dammsuger vi arbetsytorna och gör en sista funktionskontroll på de nya fönstren.

Steg 8 – Nedlastning och omhändertagande av gamla fönster

Under montagetiden har de gamla fönsterbågarna förvarats på balkongen. Vi använder kranbil för att lasta ned dessa. Avslutningsvis ombesörjer Dalkarlarna omhändertagandet av gamla fönster och fönsterdörrar enligt kommunens krav.