Vridfönster

vridfönsterUtåtgående vridfönster med 3-glas isolerruta i enkelbåge

Väljer du ett aluminiumklätt 3-glasfönster har du ett lättskött fönster med enbart två sidor att putsa samt en underhållsfri utsida i aluminium.

Underhållsfri aluminiumutsida

UnderhållsfriBågens och karmens utsida är klädd i aluminium. Väljer ni aluminiumklädda fönster minimeras behovet av yttre underhåll.

Aluminiumutsida innebär sänkta underhållskostnader och längre livslängd. Kan beställas i en mängd kulörer.

Persienner

persienner-Vid val av fönster med 3-glas isolerruta monteras persienner på insidan av fönstret. Dessa kan väljas i en mängd kulörer.

Spaltventiler

produkter_ventilFör att säkerställa ventilationen rekommenderar vi att välja spaltventiler (tilluftsdon) i samtliga rum utom kök och bad där det i allmänhet finns frånluftsdon. Spaltventilen monteras i fönsterkarmens överkant. Ventiler finns i olika dimensioner och kan även förses med ljuddämpande tillsats.

Glastyper och isolervärden

Copyright - Kristofer Skog

Copyright – Kristofer Skog

Fönster kan utrustas med glastyper som ger ett bättre isolervärde. Ett klokt val då det är en marginell merkostnad som ger en lägre energikostnad och bättre komfort under fönstrets hela livslängd.