Vägen till en god fönsteraffär

Steg 1

Kontakt med Dalkarlarna

Ni har sett en annons, rekommenderats av en referens eller hittat oss på nätet. Oavsett hur är vi tacksamma att ni uppmärksammat Dalkarlarna. Ni når oss på 0243-108 20 eller info@dalkarlarna.com

Platsbesöket

Väl på plats lyssnar vi till kundens förutsättningar och behov. Vi gör en inventering av fönster och fönsterdörrar och bestämmer i samråd med kunden vilket eller vilka alternativ på lösningar som Dalkarlarna ska offerera.

Offerten

Dalkarlarna lägger stor möda på att göra en så tydlig offert som möjligt där kunden ska ha en klar bild över vad han erbjuds och kan förvänta sig av entreprenaden. Det totala priset samt alla tillägg och de båda parternas åtaganden redovisas tydligt.

Steg 2

Informationsträff

Dalkarlarna har fått mycket uppskattning för våra informationsträffar där vi på ett lättsamt och pedagogiskt sätt beskriver vad vi erbjuder, hur fönsterbytet går till, diskuterar ekonomi och svarar på lägenhetsinnehavarens frågor.

Beställning

Vid en beställning av en entreprenad är det viktigt för båda parter att ta fram ett tydligt beställningsunderlag. Vi har som rutin att mäta alla fönster och fönsterdörrar i samtliga lägenheter för att säkerställa alla mått.

I samband med beställning upprättas ett kontrakt och tidplanen fastställs.

Steg 3

Information

En oerhört viktig del för att arbetet ska bli lyckat. Under hela processen fäster Dalkarlarna stor vikt vid att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation med fastighetsägaren och lägenhetsinnehavaren. Ambitionen är att både fastighetsägaren och den enskilde lägenhetsinnehavaren ska veta vad som sker och när det ska ske.

Montage

Arbetet påbörjas med att de nya fönstren lastas upp på balkongerna för förvaring. I respektive lägenheter ersätts de gamla fönstren och fönsterdörr med nya. Fönstren drevas, fönsterlister och eventuella fönsterbrädor monteras. När det är klart sker en funktionskontroll och vi avslutar besöket i er lägenhet med att dammsuga arbetsytorna. På utsidan monteras nya anslutningsplåtar mot fasaden och nya fönsterbleck monteras. Därefter utförs fönsterputs om detta beställts. Gamla fönster och dörrar lastas ned från balkongerna och omhändertas.

När en lägenhet är helt klar lämnar vi ett kompendium i lägenheten innehållande skötselråd, en reklamationsblankett samt en enkät.

Varje lägenhet berörs under 3-4 dagar. Vi monterar 15-18 enheter/dag.

Steg 4

Överlämnande och garantier

När arbetet är klart avslutas det med en slutbesiktning. Eventuella anmärkningar åtgärdas snarast möjligt. Vi överlämnar en omfattande dokumentation med skötselråd, garantier, materialspecifikationer, m m.

I samband med slutbesiktning samlar vi in en enkät där lägenhetsinnehavaren betygsätter vårt arbete.

Dalkarlarna lämnar 5 års garanti på utfört arbete. På fönster och fönsterdörrar lämnar fönstertillverkarna 10 års garanti på beslag samt mot röta i trä.

Vi erbjuder även utbildning i underhåll och enklare justering av de nya fönstren. Utbildningen sker i samband med slutbesiktningen.